Scheiden of blijven?

Begrijp je elkaar niet meer als koppel? Stapelen de ruzies, ergernissen en conflicten elkaar op? Heb je rust nodig en tijd voor jezelf? Weet je niet of je nog samen verder wil of kan? Denk je aan uit elkaar gaan, maar durf je het niet op tafel te leggen?

Als bemiddelaar help ik jullie zaken helder te krijgen. Ik help jullie opnieuw met elkaar in gesprek te gaan over zaken die er écht toe doen.

We kijken samen naar de knelpunten, verwachtingen en mogelijkheden om al dan niet samen te blijven.

Op die manier maken jullie een weloverwogen keuze om jullie relatie verder te zetten of te beëindigen.

Scheiding of blijven