Nieuw gezin – nieuw systeem?

Een nieuw samengesteld gezin is geen evidentie, noch voor de (plus)ouders, noch voor de kinderen. Via bemiddeling kan je een duidelijk zicht krijgen op wat voor jou en voor alle andere gezinsleden belangrijk is, zodat jullie de juiste keuzes kunnen maken.

  • Hoe ‘merge’ je 2 gezinnen tot 1 nieuw samengesteld gezin?
  • Hoe houd je rekening met de eigen geschiedenis?
  • Hoe zoek je naar een nieuw evenwicht waarbij ieders belangen maximaal aan bod komen?
  • Hoe maak je hier nieuwe afspraken over?
  • Hoe stem je agenda’s op elkaar af?
  • Hoe ga je om met spanningen en conflicten?

Door mijn expertise en ervaring als kinder- en jongerencoach en bemiddelaar leid ik jullie door dit proces, ik ondersteun jullie in jullie communicatie, zodat jullie er als nieuw gezin in slagen om een nieuw evenwicht te vinden waarin iedereen zijn plekje heeft.

Nieuw gezin nieuw systeem