Breder familieconflict

Of het nu gaat over erfeniskwesties, de zorg voor hulpbehoevende familieleden, sluimerende conflicten die jaren teruggaan,… Via bemiddeling kan je een duidelijk zicht krijgen op wat voor jou en voor anderen belangrijk is, zodat jullie de juiste keuzes kunnen maken.

  • Zijn er spanningen in de bredere familiecontext?
  • Is er een openlijk conflict waardoor er al jaren niet meer met elkaar wordt gesproken?
  • Zijn jullie het niet eens over de erfenisverdeling of de communicatie hierover?
  • Zijn er spanningen over het opnemen van de zorg voor hulpbehoevende ouders?

Mits de juiste bemiddeling kunnen familierelaties intact blijven en verbeterd worden en kunnen er duidelijke afspraken worden gemaakt. Via een gezamenlijk gesprek krijgt ieder de kans om zijn/haar standpunt toe te lichten. Ik help jullie die zaken die voor ieder van belang zijn op tafel te leggen, zodat van daaruit de juiste keuzes kunnen worden gemaakt. Zo vermijden we dat conflicten escaleren, met tijd- en energieverlies, onzekerheid en eventuele onnodige procedures tot gevolg.

Breder familieconflict