Aanpak

Is er een conflict en kan je bij de aanpak ondersteuning gebruiken? Wil je advies om een conflict te voorkomen? Wens je coaching om voor jezelf een kwestie helder te krijgen? Als coach en bemiddelaar ondersteun ik je om inzicht te krijgen in het conflict, waardoor je vermijdt dat het escaleert.

Ik help je om opnieuw een manier te vinden om met je naasten in gesprek te gaan, de communicatie te verbeteren en de juiste stappen te zetten om tot een oplossing te komen.

We beginnen steeds met een eerste verkennend gesprek, en afhankelijk van jouw noden, maken we nieuwe afspraken met duidelijke uitgangspunten. Bemiddeling heeft alleen maar voordelen en kan jou veel tijd en negatieve energie besparen.

De 10 voornaamste voordelen van bemiddeling even op een rijtje:

  1. Bemiddeling is sneller dan een gerechtelijke procedure.
  2. Bemiddeling is goedkoper dan een gerechtsprocedure.
  3. Bemiddeling is minder belastend. De ‘vuile was’ wordt niet buiten gehangen en er ontstaan geen nieuwe kwetsuren.
  4. Bij bemiddeling wordt de oplossing meer gedragen door de partijen zelf.
  5. Bij bemiddeling wordt de communicatie tussen partijen vaak hersteld.
  6. Bemiddeling vermijdt meestal toekomstige conflicten.
  7. De partijen beslissen zelf over de manier waarop hun conflict wordt opgelost.
  8. Bemiddeling is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Er moet de bereidheid zijn om daar actief en oprecht aan mee te werken.
  9. Bemiddeling is vertrouwelijk. Wat in de bemiddeling gezegd wordt, zal niet tegen de andere partij gebruikt worden.
  10. Bemiddeling biedt ook oplossingen voor de onderliggende problemen (die de oplossing van een conflict vaak in de weg staan).