Scheiding na samenwonen

Beslissen om uit elkaar te gaan is niet evident. Dat proces gaat gepaard met heftige emoties zoals onrust, verdriet, verwarring, spijt, onmacht, boosheid, soms ook opluchting, veel twijfels en onzekerheden. Je eigen leven en dat van je partner en je kinderen worden overhoop gehaald.

  • Waar ga je in de toekomst wonen?
  • Wat zal er gebeuren met de gezinswoning?
  • Hoe worden de gezamenlijke spullen verdeeld?
  • Hoe gaan we het aan de kinderen melden?
  • Wat zal er met de kinderen gebeuren..?

Als je feitelijk of wettelijk met iemand samenwoont, heb je geen wettelijke verplichtingen waaraan je moet voldoen als je uit elkaar gaat (tenzij natuurlijk bij de verkoop van een huis ed), maar tóch is het de moeite om de regelingen en oplossingen om te zetten in een document dat kan dienen als wettelijke overeenkomst. Als bemiddelaar ondersteun ik jullie bij dit proces. Ik begeleid jullie om samen naar de best mogelijke regeling toe te werken. Ik help jullie om de te regelen aspecten in kaart te brengen, om samen naar oplossingen te zoeken en de verschillende belangen van jullie en jullie eventuele kinderen hierbij helder te krijgen.

Scheiding bij samenwonen